โปรแกรมgoogle sketchup ล่าสุด

ads by google


โปรแกรมgoogle sketchup ล่าสุด v8 เป็นโปรแกรมฟรีจากทางกูเกิล
ที่ใช้หรือช่วยในการออกแบบ โมเดล แบบต่าง ๆ สิ่งก่อสร้าง บ้าน
ทั้ง 2D และ 3D ง่าย ๆ ตามจินตนาการของคุณเอง
นอกจากนั้นยังมีหลายเว็บสอนการใช้งาน Google sketchup อีกด้วยสามารถหาอ่านเพิ่มเติม
หรือโหลด คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย มาอ่าน ซิล ๆ กันได้ หรือโหลดผ่าน google chrome
และสามารถโหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจากทาง google ได้ที่นี่
Dowload Size: -
Developer : Google
License   : free
Detail      : win 7 win vita winXp
Download
คำอธิบายเพิ่มเติม
Model anything you can imagine.

Redecorate your living room. Invent a new piece of furniture. Model your city for Google Earth. There’s no limit to what you can create with SketchUp.
SketchUp makes 3D modeling fun.

We believe powerful software can also be a pleasure to use – the secret is intuitive tools that work the way you think they should. Apparently, millions of people agree.

See dozens of great SketchUp features
Get models online for free.

You can build models from scratch, or you can download what you need. People all over the world share what they’ve made on the Trimble 3D Warehouse.
Get started right away.

Dozens of video tutorials, an extensive Help Center and a worldwide user community mean that anyone who wants to make 3D models with SketchUp, can.
โหลดที่: http://sketchup.google.com/download/

คำค้นหาที่น่าสนใจ:โปรแกรมgoogle sketchup ล่าสุด

โปรแกรมดี ๆ แนะนำ:

  • คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย


App iphone ios android-WordPress Themes- โหลดโปรแกรมฟรี | sitemap |

You might also likeclose